Przeliczanie baryłek ropy na tony i z powrotem

Kalkulator jest przeznaczony do obliczania przeliczenia litrów na tony, lub, znając cenę za tonę, obliczyć cenę za litr. Zrób też odwrotne obliczenia. Po wybraniu produktu, Gęstość jest ustawiona domyślnie. Jeśli ręcznie wprowadzić gęstość, Kalkulator daje dokładniejsze dane.
Podano średnią gęstość.

Masa oleju, kg =
Objętość oleju, litry =

Objętość oleju, litry =
Masa oleju, kg =